Kamervraag 2019Z05554

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Ingediend 21 maart 2019
Indiener Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05554.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Alsof het journaal in het Frans wordt voorgelezen»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat overheidsinformatie op een voor iedereen toegankelijke wijze beschikbaar moet zijn? Zo ja, aan welke eisen moet deze informatie en de wijze waarop deze wordt gecommuniceerd voldoen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het kabinet, wanneer er sprake is van reguliere televisie uitzendingen zoals de wekelijkse persconferentie van de premier of vicepremier, informatie op een toegankelijke wijze moet overbrengen, ongeacht mensen hun eventuele auditieve beperking? Zo ja, hoe draagt u er zorg voor dat alle mensen direct toegang hebben tot deze informatie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat wanneer er sprake is van een acute crisissituatie, zoals in Utrecht, en de regering, andere bestuurslagen of overheidsinstanties hierover op televisie verklaringen afleggen, deze verklaringen voor iedereen te volgen moeten zijn, ongeacht eventuele auditieve beperking beperking? Zo ja, bent u bereid te kijken hoe de ondertiteling van dergelijke verklaringen beter en sneller zou kunnen alsmede naar de rol die een tolk gebarentaal hierbij zou kunnen spelen?
 • Vraag 5
  Zou een tolk gebarentaal niet standaard aanwezig moeten zijn bij televisie verklaringen in geval van crisissituaties? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om hier zorg voor te dragen? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 11 april 2019

  De vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties (2019Z05554) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording van de vragen meer tijd kost. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05554
Volledige titel: De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties