Kamervraag 2017Z18949

Moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn

Ingediend 27 december 2017
Beantwoord 2 februari 2018 (na 37 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Femke Merel Arissen (PvdD), Joël Voordewind (CU), Martijn van Helvert (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Sadet Karabulut (SP), Han ten Broeke (VVD), Raymond de Roon (PVV), Lilianne Ploumen (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (minister buitenlandse zaken) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z18949.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1033.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «HDP MP says he received intelligence on assassination plans against Turkish citizens in Europe» over plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die voorbereid zouden worden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de zorgwekkende beweringen in dit bericht?

  Er is met aandacht gekeken naar de beweringen die in dit bericht worden gedaan. In diverse landen is dit bericht in de media gepubliceerd. De berichtgevingen kunnen zorgen voor spanningen en gevoelens van onveiligheid binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Zoals eerder gemeld2 is de overheid hierop extra alert. Bedreigingen in welke vorm dan ook zijn ontoelaatbaar op Nederlands grondgebied. Het bestaan van plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers kan ik niet bevestigen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid uit te zoeken in hoeverre de beweringen kloppen en worden, indien nodig, extra veiligheidsmaatregelen genomen?

  De overheid monitort de ontwikkelingen rond spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap en de veiligheid van burgers. Indien nodig worden veiligheids- of andere maatregelen getroffen die bijdragen aan de veiligheid en/of vermindering van de eventuele spanningen. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging, intimidatie of geweld roep ik nogmaals nadrukkelijk op om melding en/of aangifte te doen.

 • Mededeling - 18 januari 2018

  Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van de leden Karabulut (SP), Arissen (PvdA), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) over moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn (ingezonden 27 december 2017) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z18949
Volledige titel: Moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1033
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Karabulut, Arissen, De Roon, Ten Broeke, Van Helvert, Ploumen, Sjoerdsma, Van der Staaij, Van Ojik en Voordewind over het bericht dat moordaanslagen op Turkse burgers in Europa in voorbereiding zouden zijn