Kamervraag 2016Z21348

De aanhouding van demonstranten wegens belediging

Ingediend 16 november 2016
Beantwoord 14 december 2016 (na 28 dagen)
Indieners Michiel van Nispen (SP), Nine Kooiman (SP), Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z21348.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-748.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat tijdens een demonstratie voor de vrijlating van opgepakte Koerdische parlementariërs arrestaties zijn verricht wegens belediging?1 Hoe is de besluitvorming over deze arrestaties precies verlopen? Door wie zijn welke beslissingen op welk moment genomen?

  Bij de demonstratie op 12 november is één arrestatie verricht ter zake van belediging. Een aantal mensen liep met een bord met de tekst «Erdogan Terrorista» met daarbij een afbeelding van president Erdogan met een Hitler snor. Het Openbaar Ministerie oordeelde deze uiting als strafbaar (belediging, artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht). In het kader van de proportionaliteit en subsidiariteit heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie de politie de demonstranten gevraagd de borden in te leveren. Eén man weigerde dat en is vervolgens aangehouden. Daarnaast zijn zeven mensen aangehouden vanwege geweldsdelicten.

 • Vraag 2
  Wat hielden de beledigingen, op basis waarvan de arrestaties zijn verricht, precies in?

  Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het waar dat het lokale gezag specifieke leuzen op voorhand verboden heeft verklaard? Zo ja, door wie precies, welke leuzen betreft het, op basis waarvan is dat gebeurd en vindt u dat terecht?

  Nee, voor zover mij bekend is daar geen sprake van.

 • Vraag 4
  Worden de opgepakte demonstranten ook daadwerkelijk vervolgd? Zo ja, op basis waarvan? Zo nee, ziet u ook het risico dat een arrestatie niet gebruikt mag worden als middel om demonstranten met leuzen die op, of over de grens zijn, tijdelijk de vrijheid om te demonstreren te ontnemen?

  De beoordeling of vervolging wordt ingesteld tegen de wegens geweldpleging aangehouden demonstranten ligt bij het Openbaar Ministerie. Ik verwijs verder naar mijn antwoord op vraag 6.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te demonstreren, zolang het de openbare orde niet verstoort, een fundamenteel recht is in onze democratie? Op welke wijze is dat hier gewaarborgd?

  Die mening deel ik. Het Openbaar Ministerie heeft mij bericht dat de uitoefening van dat recht geen moment in het geding is geweest.

 • Vraag 6
  Vindt u dat provocerende leuzen tijdens een demonstratie onder de vrijheid van meningsuiting vallen? Zo nee, waarom niet?

  De uitoefening van grondrechten, dus ook de vrijheid van meningsuiting, is niet absoluut, maar wordt begrensd door ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat is in dit geval artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht.

 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

  Ja.

 • Mededeling - 14 december 2016

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kooiman, Van Nispen en Karabulut (allen SP) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de aanhouding van demonstranten wegens belediging (ingezonden 16 november 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z21348
Volledige titel: De aanhouding van demonstranten wegens belediging
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-748
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kooiman, Van Nispen en Karabulut over de aanhouding van demonstranten wegens belediging