Kamervraag 2016Z15081

Schade aan huurwoningen door gaswinning

Ingediend 2 augustus 2016
Beantwoord 22 augustus 2016 (na 20 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht economie huisvesting huren en verhuren overige economische sectoren recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z15081.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3280.html
1. RTV Noord, «Damster huurders voelen zich «rechteloos» bij schade door gaswinning», 28 juli 2016
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over schade door gaswinning aan huurwoningen in Appingedam en dat er aan die schade niets is gedaan?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom weigert de woningcorporatie Woongroep Marenland de schade te herstellen en de problemen te erkennen?

  In de regel ga ik niet in op een individuele casus. Er is hier sprake van een conflict tussen een huurder en een woningcorporatie waarbij een gerechtelijke uitspraak aan de orde is.
  De NCG heeft op mijn verzoek contact gehad met Woongroep Marenland. Marenland bericht dat in 2014 bevingsschade aan de betreffende woning is gemeld en onder regie van NAM is hersteld.
  Recent is de betreffende woning geïnspecteerd als één van de 1500 woningen in het inspectieprogramma van de NCG. De tijdens deze inspectie geconstateerde schade is hersteld.

 • Vraag 3
  Welke acties gaan u en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ondernemen om dit recht te trekken voor de bewoners die het hier betreft?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat Woongroep Marenland geen belang had bij erkenning van de schade, omdat bekend was dat de bouwkundige versterking er aan zou komen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Is het waar dat daar op is gewacht, zodat Woongroep Marenland niet zelf voor de kosten van achterstallig onderhoud zou opdraaien? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Erkent u dat in alle geledingen van de overheid, maar ook in de woningcorporatiesector die taken voor de overheid uitvoert, de bewoners serieus moeten worden genomen, zeker als het gaat om problemen die te maken hebben met schade door gaswinning?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z15081
Volledige titel: Schade aan huurwoningen door gaswinning
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3280
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jan Vos, Van Dekken en Nijboer over schade aan huurwoningen door gaswinning