Kamervraag 2016Z00514

Het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut versleutelde berichten op telefoons kan kraken

Ingediend 14 januari 2016
Beantwoord 19 februari 2016 (na 36 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen economie ict openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z00514.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1580.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «PGP-encrypted Blackberrys aren’t immune to being cracked?»1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat voor software gebruikt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om de versleuteling te kraken?

  Zoals bij de beantwoording van eerdere vragen aan uw Kamer is medegedeeld2, brengt het verstrekken van informatie over welke specifieke software de opsporingsdiensten gebruiken grote risico’s met zich mee voor de inzetbaarheid van die middelen. Ik kan daarover derhalve geen mededelingen doen. Ten aanzien van onbekende kwetsbaarheden verwijs ik naar hetgeen daarover is gezegd in het AO Cybersecurity op 20 januari jongstleden.

 • Vraag 3
  Wat voor techniek gebruikt de software om de versleuteling te kraken? Gebruikt de software onbekende kwetsbaarheden in de versleutelingssoftware?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In de brief over het kabinetsstandpunt inzake encryptie staat dat het «niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland»; bent u het ermee eens dat het tevens niet wenselijk is om als overheid onbekende kwetsbaarheden in encryptiesoftware te misbruiken?

  De brief met het kabinetsstandpunt gaat over het niet-instellen van wettelijk verplichte beperkingen rondom encryptie. Dat is te onderscheiden van het gebruiken van (onverplicht) bestaande kwetsbaarheden ten behoeve van de opsporing in een concreet geval. Ten aanzien van de omgang met onbekende kwetsbaarheden, ofwel zero-days, heb ik reeds toegezegd in een brief nader in te zullen gaan op de wijze waarop de overheid omgaat met deze kwetsbaarheden.

 • Mededeling - 10 februari 2016

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Verhoeven (D66) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut versleutelde berichten op telefoons kan kraken (ingezonden 14 januari 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z00514
Volledige titel: Het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut versleutelde berichten op telefoons kan kraken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1580
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht dat het Nederlands Forensisch Instituut versleutelde berichten op telefoons kan kraken