Kamervraag 2014Z13764

Het gebruik van artikel 7d van de rijkswetwet Goedkeuring en bekendmaking van verdragen

Ingediend 30 juli 2014
Beantwoord 18 augustus 2014 (na 19 dagen)
Indieners Raymond Knops (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen bestuur internationaal organisatie en beleid parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z13764.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2723.html
 • Vraag 1
  Hoe vaak en wanneer heeft het kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog gebruik gemaakt van artikel 7d van de rijkswet Goedkeuring en bekendmaking van verdragen, dat stelt: «Tenzij een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet of tot zodanig afwijken noodzaken, is de goedkeuring niet vereist: [....] d. indien in buitengewone gevallen van dwingende aard het belang van het Koninkrijk het bepaald noodzakelijk maakt dat het verdrag een geheim of vertrouwelijk karakter draagt»?

  De rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen is sinds 20 augustus 1994 van kracht. Artikel 13, derde lid, van de rijkswet bepaalt: «Verdragen met een geheim of vertrouwelijk karakter worden, tenzij het belang van het Koninkrijk zich bepaaldelijk tegen ter kennisbrenging verzet, ter kennis gebracht [van de Staten-Generaal] onder voorwaarde van geheimhouding.»
  Het kabinet heeft vanzelfsprekend altijd uitvoering gegeven aan deze verplichting uit de rijkswet en het parlement schriftelijk geïnformeerd, behalve wanneer het belang van Koninkrijk zich daartegen zou verzetten. Zoals gebruikelijk zal u op korte termijn een overzicht van deze mededelingsbrieven ter vertrouwelijke kennisneming worden toegezonden.
  De bepaling in de rijkswet formaliseert overigens een al sinds 1945 bestaande praktijk. Op de site www.statengeneraaldigitaal.nl zijn vertrouwelijk ter kennis van de Staten-Generaal gebrachte verdragen, en hun titels, over de periode 1945 tot 1994 beschikbaar.

 • Vraag 2
  Kunt u de titels geven van deze verdragen en de tekst van deze verdragen ter vertrouwelijke inzage beschikbaar stellen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z13764
Volledige titel: Het gebruik van artikel 7d van de rijkswetwet Goedkeuring en bekendmaking van verdragen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2723
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Knops, Omtzigt en Sjoerdsma over het gebruik van artikel 7d van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen