Kamervraag 2013Z08969

De detentie van Abdulkareem Yousef al-Khoder in Saudi-Arabië

Ingediend 3 mei 2013
Beantwoord 3 juni 2013 (na 31 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Harry van Bommel (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Henk Krol (50PLUS), Esther Ouwehand (PvdD), Désirée Bonis (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Han ten Broeke (VVD), Joël Voordewind (CU), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Bram van Ojik (GL)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z08969.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2447.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Saudi Arabia court orders arbitrary detention of human rights defender»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat onlangs Abdulkareem Yousef al-Khoder, mede-oprichter van de inmiddels ontbonden Saudische Organisatie voor Burger- en Politieke Rechten (ACPRA), zonder opgaaf van redenen tot vier maanden detentie is veroordeeld? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Samen met EU-partners wordt momenteel onderzoek gedaan in Riyadh naar de achtergrond van de arrestatie, onder andere via contacten met de Human Rights Commission en de National Society for Human Rights. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal in EU-verband worden bezien of, en zo ja welke, actie effectief en wenselijk is.
  Nederland streeft naar een verbeterde mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië en zet zich in het bijzonder in voor de positie van mensenrechtenactivisten. Deze thematiek wordt in EU-verband, door middel van bezoek van de Mensenrechtenambassadeur en ook in reguliere contacten met de Saudische autoriteiten onder de aandacht gebracht.

 • Vraag 3
  Wat is u bekend over de redenen voor zijn detentie?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvattingen van Amnesty International dat het proces tegen Al-Khoder niet plaats had moeten vinden en dat het lijkt dat de aanklachten tegen hem volledig op zijn werk als mensenrechtenactivist zijn gebaseerd? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u verder de opvatting van Amnesty International dat net als drie andere, eerder veroordeelde oprichters van ACPRA, Al-Khoder een gewetensgevangene is die onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijgelaten zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid bij uw collega’s in Saudi-Arabië aandacht te vragen voor deze zaak en op te roepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Al-Khoder en de andere oprichters van ACPRA? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z08969
Volledige titel: De detentie van Abdulkareem Yousef al-Khoder in Saudi-Arabië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2447
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Bommel, Bonis en Ten Broeke over de detentie van Abdulkareem Yousef al-Khoder in Saudi-Arabië