Kamervraag 2013Z03339

De aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op internet

Ingediend 19 februari 2013
Beantwoord 11 maart 2013 (na 20 dagen)
Indiener Mei Li Vos (PvdA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit economie financiën ict openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03339.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1612.html
1. Vraagnummer 2013Z01489
2. Financieele Dagblad, 16 februari 2013, p. 23
3. www.royaalcasino.com en www.royaalcasino.nl
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de nog niet beantwoorde eerdere vragen over de aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op internet en vooral de activiteiten van 7Red.com?1 Kent u ook het bericht «Gokreclames 7Red.com verboden»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Kent u de reclame van het online gokbedrijf Royaalcasino.com zoals uitgezonden op de op Nederland gerichte tv-zender van National Geographic en de websites?3 Zo ja, voldoen deze websites aan de prioriteringscriteria, te weten het hebben van een nl.site of het aanbieden van de site in de Nederlandse taal of reclame maken op radio, televisie en in geprinte media op grond waarvan de Kansspelautoriteit online goksites zegt aan te pakken? Zo nee, zou u zich dan op de hoogte willen stellen van deze reclame en websites?

  Het is sinds 1 april 2012 aan de kansspelautoriteit (ksa) om toe te zien op de naleving van de Wet op de kansspelen (Wok), waaronder de regels ten aanzien van werving en reclame. De ksa laat mij weten de betreffende reclame te kennen. Het is aan de ksa om te bepalen hoe zij omgaat met de handhaving van de Wok.

 • Vraag 3
  Over welke mogelijkheden beschikt de Kansspelautoriteit om illegale gokreclames op te sporen?

  De medewerkers van de ksa houden via internet actief zicht op reclame-uitingen. Daarnaast ontvangen zij meldingen van burgers, bedrijven en organisaties over gokreclames.

 • Vraag 4
  Op welke wijze kan de Kansspelautoriteit daadwerkelijk boetes opleggen en vooral ook innen bij gokbedrijven die gevestigd zijn in andere landen zoals Costa Rica, Malta of Curaçao? Hoe werken dergelijke inningsprocedures in de praktijk?

  De ksa beschikt over een bestuurlijk handhavingsinstrumentarium, waaronder het opleggen van bestuurlijke boetes. Indien buitenlandse illegale aanbieders weigeren een bestuurlijke boete te betalen, is – zonder verhaalsmogelijkheden in Nederland – bestuursrechtelijke handhaving minder effectief. De ksa kan niet in het buitenland de betaling van bestuurlijke boetes afdwingen. Inzetten van het strafrecht is grensoverschrijdend mogelijk, maar wordt gezien als ultimum remedium (in die gevallen waarin sprake is van meervoudige of herhaalde overtredingen, van verwevenheid met andere criminele activiteiten en/of waarin de behoefte bestaat aan de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen en bevoegdheden of het opleggen van specifiek strafrechtelijke sancties). Bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand bekijk ik welke aanvullende bevoegdheden de effectiviteit van de handhaving van de ksa verder kunnen versterken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03339
Volledige titel: Vragen van het lid Mei Li vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op internet (ingezonden 19 februari 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1612
Volledige titel: Vragen van het lid Mei Li vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aanpak van illegale aanbieders van kansspelen op internet (ingezonden 19 februari 2013).