Kamervraag 2012Z21606

Het bericht “Google houdt 2 miljard dollar weg bij fiscus”

Ingediend 11 december 2012
Beantwoord 18 januari 2013 (na 38 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting economie financiën ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z21606.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1031.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u het dat Google belasting ontwijkt via Nederland?1

  De vraag of in bepaalde gevallen belasting ontweken wordt via Nederland laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Het genoemde artikel geeft mij geen aanleiding te veronderstellen dat in strijd met de wet is gehandeld. Artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen staat mij verder niet toe een oordeel geven over de belastingpositie van een individueel bedrijf.

 • Vraag 2
  Kunt u toelichten hoe de gunstige belastingverdragen die Nederland met tal van landen sluit zich verhouden tot de toenemende lastenverzwaring voor burgers de afgelopen jaren?

  Belastingverdragen zijn bedoeld om dubbele belasting voor zowel bedrijven als particulieren te voorkomen en om de uitwisseling van inlichtingen tussen staten te bevorderen en daarmee ontgaan van belastingen te bestrijden. Het vermijden van dubbele belasting leidt niet tot onbedoelde vermindering van belastinginkomsten en houdt in die zin dus ook geen verband met lastenverzwaring voor burgers. Bestrijding van het ontgaan van belastingen leidt tot meer belastinginkomsten.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de fiscale verdragen die Nederland heeft afgesloten te herzien naar aanleiding van het toenemend aantal berichten over de belastingontwijking die Nederland hiermee faciliteert?

  Mogelijke belastingontwijking door internationaal opererende ondernemingen is een ingewikkeld vraagstuk dat een zorgvuldige analyse en een bij voorkeur internationale benadering vereist. Daarom juich ik de initiatieven van de Europese Commissie en die van de OESO toe.
  In mijn brief (Kamerstuk II 25 087, nr. 34) aan uw kamer van 17 januari 2013 ben ik dieper op dit vraagstuk ingegaan.

 • Vraag 4
  Zo nee, op welke wijze gaat u dan uitvoering geven aan de motie die de regering oproept zich actief in te zetten om mogelijkheden tot belastingontwijking via Nederland weg te nemen?2

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 17 december 2012

  Hierbij laat ik u weten dat de Kamervragen van het lid Klaver (GroenLinks, over het bericht «Fiscale trucs onder vuur», uw kenmerk 2012Z19321, ingezonden 14 november) en van het lid Bashir (SP, over fiscale vluchtroutes door Nederland, uw kenmerk 2012Z19851, ingezonden 21 november) niet binnen een termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Afstemming met de antwoorden op de net ontvangen vragen van het lid Klaver (GroenLinks, over het bericht «Google houdt 2 miljard dollar weg bij fiscus», uw kenmerk 2012Z21606, ingezonden 11 december) en met de brief die ik uw Kamer voor 23 januari 2013 heb beloofd vergen meer tijd. Ik zal u de antwoorden op de genoemde vragen op hetzelfde moment sturen als de toegezegde brief.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z21606
Volledige titel: Het bericht “Google houdt 2 miljard dollar weg bij fiscus”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1031
Volledige titel: Antwoord vragen Klaver over het bericht "Google houdt 2 mrd weg bij de fiscus"