Kamerstuk 33402-36

Motie Klaver over de aanpak van belastingontwijking via Nederland

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-36.html
ID: 33402-36

90,0 %
10,0 %

PvdA

GL

CU

PVV

VVD

CDA

D66

50PLUS

PvdD

SGP

SP


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een goede en solide internationale reputatie in het belang is van Nederland;

overwegende dat een evenwichtige en eerlijke belastingheffing tussen burgers en bedrijven bijdraagt aan het draagvlak voor bezuinigingen en lastenverzwaringen onder burgers;

overwegende dat Engeland en Duitsland tijdens de G20 hebben aangegeven belastingontwijking te willen gaan aanpakken;

verzoekt de regering, zich bij deze landen aan te sluiten en zich actief in te zetten om mogelijkheden tot belastingontwijking via Nederland weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver