Kamervraag 2011Z19692

Een vegetarische dierendag

Ingediend 7 oktober 2011
Beantwoord 26 oktober 2011 (na 19 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid voeding zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19692.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-413.html
1. http://www.infothuis.tv/index.php?s=3&c=40288&l=01
 • Vraag 1
  Heeft u er kennis van genomen dat het College van B&W van de gemeente Den Haag voornemens is voortaan op dierendag een vegetarische dag in te stellen in de gemeentelijke kantines en restaurants?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Gezien het kabinetsstandpunt dat vlees het meest milieuvervuilende onderdeel van het menu is, deelt u op grond daarvan de mening dat het een goed voorbeeld is van het bestuur om het eten van vegetarische gerechten aan te moedigen, en dat dierendag zich daar uitstekend voor leent?

  Nee, het kan niet zo zijn dat voor ieder politiek doel de ambtenaar als voorbeeld moet dienen. In alle bedrijfsrestaurants zijn dagelijks vegetarische gerechten te koop. Tevens stimuleren wij de informatievoorziening over alternatieven voor vlees en vis. Ook op de dag van duurzaamheid zal hier opnieuw aandacht aan besteed worden.

 • Vraag 3
  Bent u bereid ook op de verschillende ministeries een vegetarische dierendag in te stellen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Ik ben van mening dat het een persoonlijke keuze moet zijn of men wel of geen vlees eet. Ik wil ervoor zorgen dat er voldoende aanbod aan vleesloze producten is, het hele jaar door, ook als het geen dierendag is. Daarnaast ben ik van mening dat ambtenaren voldoende zelfstandig kunnen denken en dat zij hun eigen afweging kunnen maken. De arbeidsrelatie tussen bestuur en ambtenaar is niet bedoeld als sturingsmechanisme voor politiek correct gedrag.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het instellen van een vegetarische dag in overheidskantines kan bijdragen aan het creëren van bewustwording van de noodzaak van eiwittransitie? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid tot het instellen van een standaard vegetarische dag per week in overheidskantines?

  Nee, dat lijkt me geen goed idee. Er is ook geen verplichte vleesdag. De ambtenaar die dat wil kan zelf een vleesloze dag per week instellen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19692
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over een vegetarische dierendag (ingezonden 7 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-413
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over een vegetarische dierendag (ingezonden 7 oktober 2011).