Kamervraag 2011Z04061

Het onteigenen van landerijen van het Mor Gabriel

Ingediend 1 maart 2011
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal organisatie en beleid recht religie staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04061.html
1. http://www.presseportal.de/pm/7846/1771979/cdu_csu_bundestagsfraktion
2. Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 1705. …
3. In januari 2010 nam de Raad van Europa een resolutie aan (http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1704.htm), waarin zij vroeg aan Turkije om «19.6. ensure that the Orthodox Syriac monastery of Mor Gabriel, one of the oldest Christian monasteries in the world, founded in 397 ad, is not deprived of its lands, and that it is protected in its entirety.» en om voor 20 februari 2011 te antwoorden. Turkije heeft dat nog steeds niet gedaan.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat voor de tweede keer in een maand tijd het Turkse hof een deel van de landerijen van het Mor Gabriel uit 397 onteigent?1
 • Vraag 2
  Is een vertegenwoordiger van de EU lidstaten aanwezig geweest bij het proces, zoals toegezegd in Kamervragen?2 Kunt u zijn/haar bevindingen over het verloop en de uitkomst van het proces delen met de Kamer?
 • Vraag 3
  Heeft u kennisgenomen van het artikel van professor Oran Baskin (http://www.suryoyo.uni-goettingen.de/news/morgabriel-Baskinoran.html), waarin hij helder stelt dat de Turkse staat alle mogelijke manieren gebruikt om de eigendommen van Mor Gabiel te confisceren? Deelt u die mening? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om in de Raad van Ministers van de Raad van Europa Turkije te vragen de onteigening terug te draaien en binnen twee weken antwoord te geven op de vragen?3
 • Vraag 5
  Bent u bereid de Turkse ambassadeur in een onderhoud mee te delen dat de onteigening van het klooster Mor Gabriel voor Nederland onacceptabel is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04061
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt en Ormel (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het onteigenen van landerijen van het Mor Gabriel (ingezonden 1 maart 2011).