Kamervraag 2010Z10983

De positie van oliemaatschappij Koninkrijk Nederlandse Shell onder het (aan te scherpen) sanctieregime tegen de Islamitische Republiek Iran

Ingediend 15 juli 2010
Beantwoord 26 juli 2010 (na 11 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Geert Wilders (PVV), Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (CDA), Maria van der Hoeven (CDA)
Onderwerpen economie handel internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10983.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2980.html
1. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703701004575113280633313178.html
2. http://english.farsnews.ir/newstext.php?nn=8903171000
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de Amerikaanse «Iran Refined Petroleum Sanctions Act» (IRPSA) en met de brief aan Shell van 21 mei 2009 van de leden van het Amerikaanse Congres Dan Burton en Brad Sherman?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kent u het Wall Street Journal artikel «Shell Halts Gasoline Sales to Iran» (11 maart 2010)1 en het door het Iraanse persbureau Fars verspreide artikel «Shell Resumes Fuel Sales to Iran» (7 juni 2010)?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de tegenstrijdigheid van deze artikelen?

  Shell heeft laten weten sinds oktober 2009 geen benzine te hebben verkocht aan Iran en dat de bewering dat in mei 2010 benzine is geleverd, is gebaseerd op een foutief rapport van de haveninspecteur van Bandar Abbas, dat later is gecorrigeerd.

 • Vraag 4
  Heeft Shell de leverantie van geraffineerde olieproducten aan Iran inmiddels gestaakt of niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Komt de positie van Shell in Iran («upstream», danwel «downstream») aan de orde in de besprekingen van 26 juli a.s., over het aanscherpen van de sancties tegen Iran, van de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie? Zo ja, wordt dan overwogen om voor Shell, onder het aan te scherpen Europese sanctieregime tegen Iran, een uitzonderingspositie te bedingen?

  De Raad zal niet over individuele bedrijven spreken. Voor meer informatie over de bespreking over Iran tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli as. verwijs ik naar de geannoteerde agenda van deze bijeenkomst die Uw Kamer op 16 juli jl. toeging.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat een uitzonderingspositie voor Shell onacceptabel is? Zo ja, zult u zich hiertegen met kracht verzetten? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 20 juli beantwoorden?

  Bij deze.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10983
Volledige titel: Vragen van de leden Kortenoeven, Wilders, Bontes en De Roon (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van oliemaatschappij Koninklijke Nederlandse Shell onder het (aan te scherpen) sanctieregime tegen de Islamitische Republiek Iran (ingezonden 15 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2980
Volledige titel: Vragen van de leden Kortenoeven, Wilders, Bontes en De Roon (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van oliemaatschappij Koninklijke Nederlandse Shell onder het (aan te scherpen) sanctieregime tegen de Islamitische Republiek Iran (ingezonden 15 juli 2010).