Kamervraag 2010Z09920

Het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 30 juli 2010 (na 35 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door
Onderwerpen economie ict netwerken recht ruimte en infrastructuur staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09920.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2973.html
1. De Pers, 22 juni 2010: «Google weet beter wie je bent dan jij»
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Google weet beter wie je bent dan jij»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de uitkomst van het Franse onderzoek dat Google naast beelden en gegevens van Franse wifi-aansluitingen ook wachtwoorden van e-mailaccounts en e-mailberichten verzamelde door middel van de Streetview auto’s van Google?

  Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 1, 2 en 3 van het lid Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010).

 • Vraag 3
  Heeft u, net als de Franse regering, aan Google kenbaar gemaakt dat de gegevens niet gewist moeten worden, maar overdragen moeten worden aan Nederland voor onderzoek? Zo ja, heeft u al resultaten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft mij bericht dat het als onafhankelijk toezichthouder Google heeft verzocht de gegevens veilig te stellen ten behoeve van onderzoek door het CBP. Gedurende het onderzoek doet het CBP hierover geen nadere uitspraken.

 • Vraag 4
  Welke andere stappen heeft u ondernomen om er voor te zorgen dat Google in de toekomst de privacy van de Nederlandse burger kan schenden? Heeft u bijvoorbeeld bij Google aangegeven dat de streetview auto’s niet langer in Nederland worden toegelaten voordat de privacy gewaarborgd is?

  Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 5 van het lid Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010). Op dit moment zie ik geen aanleiding en geen mogelijkheid om de Streetviewauto’s uit Nederland te weren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09920
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Justitie over het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2973
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Justitie over het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt (ingezonden 25 juni 2010).