Kamervraag 2010Z08743

Vervolging van homo's in Malawi

Ingediend 25 mei 2010
Beantwoord 11 juni 2010 (na 17 dagen)
Indieners Atzo Nicolaï (VVD), Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08743.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2638.html
1. Nu.nl, 20 mei 2010: «Veertien jaar cel voor homopaar Malawi».
2. http://ipsnews.be/index.php?id=35&no_cache=0&tx_uwnews_pi4%5Bart_id %5D=27818
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «14 jaar cel voor homopaar Malawi»?1 en het bericht «Malawi jaagt op prominente homo’s»?2

  Gaarne verwijs ik naar de antwoorden op de vragen 1 t/m 3 van het Kamerlid Van der Ham (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2637).

 • Vraag 2
  Constateert u ook dat Malawi meerderjarige ingezetenen vervolgt op basis van hun seksuele geaardheid?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hebben de regering en de EU zich dit jaar in contacten met Malawi reeds uitgesproken tegen vervolging in dit land op basis van seksuele geaardheid? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Hebben deze mensenrechtenschendingen gevolgen voor de ontwikkelingsrelatie tussen Nederland en Malawi? En voor de ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Malawi? Zo nee, waarom niet?

  Nederland onderhoudt geen bilaterale hulprelatie met Malawi. Tot op heden hebben de EU-lidstaten die steun geven aan Malawi, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland, hun hulpbeleid bepaald aan de hand van macro-economisch en armoedebeleid. De EU-lidstaten in Malawi zullen de rechten van seksuele minderheden wel bespreken in de artikel 8 dialoog tussen de overheid van Malawi en de EU. De veroordeling van het homostel heeft vooralsnog geen consequenties voor de hulp van de Europese Commissie aan Malawi. De Europese ambassadeurs hebben de zaak wel openlijk veroordeeld en ook de EU Hoge Vertegenwoordiger Ashton heeft namens de EU haar afkeuring uitgesproken.

 • Vraag 5
  Spreken ontwikkelingsprojecten in Malawi zich uit tegen intolerantie? Wordt hierbij aandacht besteed aan de positie van homoseksuelen? Zo nee, waarom niet?

  De NGO’s die actief zijn in Malawi houden zich voornamelijk bezig met armoedebestrijding en bewustwordingsactiviteiten. De organisatie Centre for Development of People (CEDEP) opgericht in 2006, zet zich wel in voor de preventie van HIV/AIDS bij kwetsbare groepen (gevangenen, prostituees en homoseksuelen). CEDEP heeft getracht het homostel zoveel mogelijk juridisch bij te staan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08743
Volledige titel: Vragen van de leden Nicolaï en Ten Broeke (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over vervolging van homo’s in Malawi (ingezonden 25 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2638
Volledige titel: Vragen van de leden Nicolaï en Ten Broeke (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over vervolging van homo’s in Malawi (ingezonden 25 mei 2010).