Kamervraag 2010Z07796

 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Witwasserij via erfenis» uit de Telegraaf van 26 februari 2009?1
 • Vraag 2
  Was u bekend met het gebruik van de zogenaamde Zwitserse Edelweissroute door Nederlandse notariskantoren?
 • Vraag 3
  Is het waar dat niet alle erfgenamen een aangifte successierecht dienen te ondertekenen?
 • Vraag 4
  Wat vindt u ervan dat niet alle erfgenamen de aangifte successierecht hoeven te ondertekenen?
 • Vraag 5
  Wat vindt u ervan dat een erfgenaam hierdoor de tegoeden op een buitenlandse nummerrekening niet kan aangeven bij de Belastingdienst, als een meerderheid van erfgenamen dan wel de executeur testamentair dit niet wil?
 • Vraag 6
  Bent u bereid wettelijk te verplichten dat alle erfgenamen en alle executeurs testamentair de aangifte successierecht ondertekenen?
 • Vraag 7
  Bent u bereid te verbieden dat een executeur testamentair advocaat tekeningbevoegd wordt gemaakt door een erflater op een nummerrekening, trust- en/of ander doelvermogen buiten medeweten van alle erfgenamen?
 • Vraag 8
  Bent u bereid wettelijk te verplichten dat alle executeurs, inclusief buitenlandse executeurs, moeten meetekenen bij het doen van een aangifte successierecht?
 • Vraag 9
  Wat is wat u betreft de route om in te keren voor erfgenamen die «buitenspel» zijn gezet als gevolg van het gebruik van de Edelweissroute? Hoe kunnen deze mensen wel aangifte successierecht doen, ofwel aan hun verplichtingen voldoen?
 • Vraag 10
  Hoe verhoudt zich wat u betreft het wettelijk beroepsgeheim van executeurs testamentair na het opvallen van de nalatenschap tot de mogelijkheden om belastingontduiking te voorkomen? Is uw mening hierin, gezien de recente berichtgeving, inmiddels veranderd?2
 • Vraag 11
  Zou u actie willen ondernemen wanneer blijkt dat Nederlandse notarissen en advocaten meewerken aan defiscaliseer-constructies als de Edelweissroute?
 • Vraag 12
  Welke actie valt er over het algemeen van u te verwachten ten aanzien van het gebruik van de Edelweissroute?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07796
Volledige titel: Vragen van de leden Sap (GroenLinks) en Bashir (SP) aan de ministers van Financiën en van Justitie over het gebruik van de Edelweissroute (ingezonden 6 mei 2010).