Kamervraag 2010Z07518

De contacten tussen een ambtenaar van buitenlandse zaken en de voortvluchtige C. (wapenhandelaar)

Ingediend 27 april 2010
Beantwoord 28 juni 2010 (na 62 dagen)
Indieners Fred Teeven (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen bestuur criminaliteit openbare orde en veiligheid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07518.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2597.html
1. Netwerk, 23 april 2010.
 • Vraag 1
  Is het waar dat de voortvluchtige wapenhandelaar C. wordt gezocht door Italië en staat gesignaleerd ter aanhouding en opsporing?1
 • Vraag 2
  Was het de betrokken ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat C. werd gezocht door Italië?
 • Vraag 3
  Is C. in Italië onherroepelijk veroordeeld en waarvoor precies?
 • Vraag 4
  Was het functioneel noodzakelijk dat de betrokken ambtenaar met C. contacten onderhield in Nederland?
 • Vraag 5
  Wat was het doel van deze contacten, zakelijk of privé?
 • Vraag 6
  Waarom heeft de betrokken ambtenaar zijn werkgever niet ingelicht over deze contacten en de verblijfplaats van C.?
 • Vraag 7
  Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de betrokken ambtenaar?
 • Vraag 8
  Kunt u de Kamer informeren over eventuele arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke consequenties?
 • Mededeling - 20 mei 2010

  Hierbij deel ik u mee, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, dat de schriftelijke vragen van de leden Teeven (VVD) en Van Haersma Buma (CDA) over de contacten tussen een ambtenaar van Buitenlandse Zaken en de voortvluchtige C. (wapenhandelaar) (ingezonden 27 april 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07518
Volledige titel: Vragen van de leden Teeven (VVD) en Van Haersma Buma (CDA) aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken over de contacten tussen een ambtenaar van Buitenlandse Zaken en de voortvluchtige C. (wapenhandelaar) (ingezonden 27 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2597
Volledige titel: Vragen van de leden Teeven (VVD) en Van Haersma Buma (CDA) aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken over de contacten tussen een ambtenaar van Buitenlandse Zaken en de voortvluchtige C. (wapenhandelaar) (ingezonden 27 april 2010).