Gepubliceerd: 1 juli 2022
Indiener(s): Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ondernemen recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36040-7.html
ID: 36040-7
Origineel: 36040-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 juli 2022

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel OO, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde subonderdeel wordt in de voorgestelde laatste zin van artikel 371, tiende lid, na «werkzaamheden van» ingevoegd «de».

2. In het vierde subonderdeel wordt in het voorgestelde artikel 371, vijftiende lid, na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende:

Als de schuldenaar een rechtspersoon is, mogen de aandeelhouders het bestuur niet op onredelijke wijze belemmeren instemming te verlenen.

TOELICHTING

Met deze nota van wijziging worden twee wijzigingen doorgevoerd in artikel I, onderdeel OO. De eerste wijziging betreft een redactionele verbetering. Bij de tweede wijziging wordt een zin ingevoegd in het voorgestelde vijftiende lid van artikel 371 van de Faillissementswet. In de memorie van toelichting op dit voorgestelde vijftiende lid is het volgende opgenomen: «In het nieuwe vijftiende lid wordt expliciet bepaald dat aandeelhouders het bestuur niet op onredelijke wijze mogen belemmeren instemming te verlenen».1 Per abuis bevat het voorgestelde vijftiende lid echter niet een expliciete bepaling van deze strekking. Door deze wijziging wordt hier alsnog in voorzien.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind