Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 november 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Amendement
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting