Stemming

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiƫntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

96,0 %
3,3 %


Groep Van Haga

PvdD

SGP

SP

VVD

FVD

Volt

BIJ1

DENK

GL

CDA

JA21

PVV

BBB

PvdA

D66

Fractie Den Haan

CU

Omtzigt