32,7 %
67,3 %

Krol

GL

Van Haga

CU

vKA

DENK

CDA

SP

FvD

50PLUS

PvdA

PVV

D66

SGP

VVD

PvdD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN KENT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het ook na 2025 mogelijk moet zijn om zonder RVU-heffing regelingen voor vroegpensioen af te spreken;

verzoekt de regering, om structureel het vrijgestelde bedrag zonder RVU-heffing toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent