32,7 %
67,3 %

50PLUS

Van Haga

Krol

VVD

CDA

vKA

GL

SGP

DENK

PvdA

PvdD

PVV

CU

SP

D66

FvD


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de beoogde RVU-drempelvrijstelling te verhogen tot het niveau van een modaal inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk