Kamerstuk 35513-14

Motie van het lid Inge van Dijk over concrete voorstellen bij de discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur

Dossier: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Gepubliceerd: 25 mei 2021
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-14.html
ID: 35513-14

76,7 %
22,7 %

PvdD

Volt

GL

D66

FVD

BBB

JA21

PVV

SGP

SP

PvdA

VVD

CDA

BIJ1

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

CU

DENK


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur nodig is, waarbij Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en burgers betrokken zijn;

overwegende dat een dergelijke discussie moet uitmonden in concrete voorstellen;

verzoekt de regering, de fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur met concrete voorstellen af te ronden, en de Kamer daarover te informeren voor de zomer van 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk