Kamerstuk 35316-16

Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over per manifestpartij vragen om tot een vaste reactietermijn te komen

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


86,7 %
13,3 %

SGP

PvdD

DENK

VVD

SP

D66

PVV

vKA

PvdA

50PLUS

Van Haga

FvD

CU

GL

CDA


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat overheidsinstanties geen wettelijke reactietermijn kennen waarbinnen zij moeten reageren op uitvragen van schuldhulpverleners;

constaterende dat burgers met schulden binnen de zogenaamde stabilisatiefase niet effectief geholpen kunnen worden;

constaterende dat uitvoeringsorganisaties zijn verenigd in de zogenaamde manifestpartijen;

overwegende dat snelle informatieverstrekking door alle partijen en dus ook door overheidsinstanties de stabilisatiefase kunnen verkorten en dus de start van de hulpverlening kunnen versnellen;

verzoekt de regering, per manifestpartij uit te vragen hoe ze gaan komen tot een vaste reactietermijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk