Kamerstuk 35316-12

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over borging van de privacy betrekken bij de evaluatie

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


100,0 %
0,0 %

PvdA

SGP

Van Haga

PvdD

GL

CDA

50PLUS

SP

PVV

CU

D66

FvD

VVD

DENK

vKA


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S.

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening leidt tot een intensievere uitwisseling van persoonsgegevens;

overwegende dat in het voorstel een goede balans tussen privacy en vroegtijdige signalering van schulden van belang is;

overwegende dat gemeenten deze persoonsgegevens dienen te verzamelen en op prudente wijze dienen te bewaren;

verzoekt de regering, om de borging van privacy te betrekken bij de evaluatie en tevens de Autoriteit Persoonsgegevens te betrekken bij de evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts

Peters

Renkema