Kamerstuk 34683-15

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over onderschrijven van de analyse van het rapport en overnemen van de conclusies en aanbevelingen (t.v.v. 34683-12)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet


100,0 %
0,0 %

CU

SP

PvdA

FVD

50PLUS

PVV

CDA

GL

PvdD

SGP

DENK

D66

VVD


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 27 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht die de Kamer aan de Tijdelijke Commissie Evaluatie Wet op de Parlementaire Enquête (TCEWPE) heeft verstrekt;

van oordeel dat deze commissie, en haar ambtelijke staf, gedegen onderzoek heeft verricht en de bevindingen daaruit heeft neergelegd in een helder rapport;

spreekt hiervoor haar grote waardering uit;

onderschrijft de analyse van het rapport;

neemt de conclusies en aanbevelingen over, en verzoekt het presidium de uitvoering hiervan ter hand te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van der Molen

Özütok

Kuiken

Van Gent

Den Boer