Gepubliceerd: 1 juli 2015
Indiener(s): Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33662-25.html
ID: 33662-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel met Kamerstuk 33 662 inzake de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), deed mijn ambtsvoorganger u twee toezeggingen die ik met deze brief gestand doe (Handelingen II 2014/15, nr. 51, item 9).

Het lid Van Nispen verzocht om een overzicht van aantallen fte’s bij buitenlandse toezichthouders gegevensbescherming. Het Cbp heeft op verzoek van mijn ministerie de betreffende informatie opgevraagd bij de buitenlandse collega’s. Deze gegevens zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

Land

Aantal inwoners

Perc. Inw.

Aantal fte

Perc. Fte

Budget in €

Perc. Budget

Bulgarije

6.925

2%

87,00

8%

1.156.923

2%

Denemarken

5.619

2%

35,00

3%

2.721.180

6%

Duitsland

80.997

27%

87,00

8%

9.265.000

19%

Finland

5.269

2%

22,00

2%

1.800.000

4%

Griekenland

10.776

4%

53,00

5%

1.833.000

4%

Hongarije

9.919

3%

66,00

6%

1.642.600

3%

Ierland

4.833

2%

28,00

3%

3.647.000

7%

Italië

61.680

20%

30,00

3%

706.000

1%

Kroatië

4.471

1%

26,00

3%

753.640

2%

Letland

2.165

1%

25,00

2%

695.490

1%

Nederland

16.877

6%

75,00

7%

8.146.000

17%

Roemenië

21.730

7%

50,00

5%

726.470

1%

Slovenië

1.988

1%

34,00

3%

1.281.556

3%

Slowakije

5.444

2%

39,00

4%

874.599

2%

Verenigd Koninkrijk

64.021

21%

365,25

35%

13.505.000

28%

Totaal

302.714

 

1.033,75

 

48.754.457,42

 

Om de gegevens over fte’s enigszins in perspectief te plaatsen zijn in het overzicht ook het aantal inwoners en het budget van de toezichthouders opgenomen. Vervolgens is dit uitgedrukt in een percentage om de positie van dit land ten opzichte van de overige landen in deze inventarisatie te bepalen. Het percentage inwoners is dus het aandeel van dat land op het totaal van de inwoners van alle landen in het schema. Dit geldt ook voor de percentages ten aanzien van fte's en budget.

Voorts zegde mijn ambtsvoorganger aan het lid Segers informatie toe over de uitwisseling van technologische expertise, waarbij als voorbeeld het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werd genoemd. De vergaring en uitwisseling van kennis op het snijvlak van technologie en recht heeft de voortdurende aandacht van het Cbp. Het NCSC en het Cbp hebben om die reden regelmatig contact over nieuwe ontwikkelingen. Hoewel het in de praktijk soms lastig blijkt om bijzondere expertise op dit terrein te vinden doen zich thans geen onoverkomelijke problemen voor. Het Cbp rapporteert over de ontwikkelingen op dit punt jaarlijks in de monitor van de (werklast)effecten van de meldplicht datalekken.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff