72,7 %
27,3 %

Brinkman

VVD

PVV

CDA

PvdD

GL

SP

CU

D66

SGP

PvdA


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL C.S.

Voorgesteld 24 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nauwe betrokkenheid van het IMF, zowel in financiële zin als qua expertise, bij alle operaties van het ESM van grote toegevoegde waarde kan zijn;

overwegende dat deze betrokkenheid al in een zo vroeg mogelijk stadium wenselijk is bijvoorbeeld ten behoeve van preventieve steunprogramma's;

constaterende dat de hiertoe in het ESM-verdrag opgenomen bepalingen vaag en vrijblijvend zijn geformuleerd;

verzoekt de regering, zich onder meer via de Raad van Gouverneurs en de Raad van Bewindvoerders tot het uiterste in te spannen voor een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF bij ESM-operaties;

verzoekt de regering, om het parlement hierover bij elke ESM-operatie standaard te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blanksma-van den Heuvel

Harbers

Plasterk

Koolmees

Braakhuis