Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 mei 2012
Status: Aangenomen (100-47)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Ter informatie
Behandeling wordt voortgezet
Ter informatie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport