68,0 %
32,0 %

GL

SGP

SP

PvdD

PVV

VVD

D66

Brinkman

PvdA

CU

CDA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PLASTERK C.S.

Voorgesteld 24 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het permanente Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) een noodzakelijke stap is in de oplossing van de Europese schuldencrisis;

overwegende dat de interne en externe financiële controle en verantwoording van middelen door het ESM essentieel zijn;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat deze controle op en verantwoording van middelen haar beslag moet krijgen in de «by-laws» van het ESM;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen met de andere eurolanden over de «by-laws» van het ESM zich in te zetten voor ruime publicatiemogelijkheden en een onafhankelijk onderzoeksmandaat van de Board of Auditors van het ESM op het gebied van naleving van beleid, rechtmatig en doeltreffend gebruik van middelen en risicomanagement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk

Blanksma-van den Heuvel

Harbers

Koolmees

Braakhuis