Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KLAVER

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is om de effecten van de digitale dienstverlening voor mensen in de WW te monitoren;

verzoekt de regering om in die monitor in ieder geval ook aandacht te geven aan:

  • de klanttevredenheid van de cliënten;

  • de effecten van de beleidswijziging op de uitstroom uit de WW (netto-effectiviteit);

  • de effecten op het aandeel langdurige werklozen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Klaver