Gepubliceerd: 14 december 2010
Indiener(s): Fatma Koşer Kaya (D66)
Onderwerpen: belasting financiën ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32521-9.html
ID: 32521-9

44,7 %
55,3 %

D66

CU

PvdA

CDA

VVD

SP

PvdD

PVV

GL

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 14 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad van State stelt dat het bereiken van de beoogde budgettaire besparing voor de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) twijfelachtig is;

verzoekt de regering op dit risico te anticiperen door een budget voor deze tegenvaller te reserveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya