Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport