Kamerstuk 32123-XIII-8

Amendement van het lid Ten Hoopen c.s. over het verhogen van het budget voor Innovatie Prestatie Contracten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID TEN HOOPEN C.S.

Ontvangen 28 oktober 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd

I

In artikel 2 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).

III

In artikel 5 Internationaal economische betrekkingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met de IPC regeling (Innovatie Prestatie Contracten) worden groepen MKB-bedrijven gestimuleerd om samen te innoveren. De minister van Economische Zaken heeft het budget voor deze regeling in 2009 verhoogd naar € 35 miljoen omdat er geen budget meer was. Voor 2010 heeft de minister van Economische Zaken € 20 miljoen begroot voor de uitvoering van deze regeling. Het aantal aanvragen voor deze regeling vanuit het MKB is onverminderd groot. Naar verwachting is er in 2010 minimaal € 40 miljoen nodig. Het begrote bedrag voor IPC (binnen artikel 2 onderdeel van operationele doelstelling 1) wordt daarom verhoogd met € 20 miljoen.

Dekking voor het benodigde budget wordt voor gevonden door binnen artikel 2 een sterk innovatievermogen, operationele doelstelling 2, hetbudget van de innovatieprogramma’s met € 10 miljoen te verlagen. De andere helft van de dekking van het benodigde budget wordt gevonden door binnen artikel 5 internationaal economische betrekkingen, operationele doelstelling 3, het budget van de subsidieregeling Togetthere met € 10 miljoen te verlagen Beide subsidieregelingen kampen met structurele onderuitputting van het besteedbare budget.

Ten Hoopen

Smeets

Ortega-Martijn