Kamerstuk 32123-XIII-43

Amerikaanse risicolijst van producten die mogelijk met kinder- of gedwongen arbeid zijn vervaardigd

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 23 november 2009
Indiener(s): Frank Heemskerk (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn jongeren organisatie en beleid werk zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-43.html
ID: 32123-XIII-43

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 43
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2009

Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling werkt mijn ministerie samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek om te bezien hoe het Amerikaanse onderzoek, dat attendeert op de kans op kinderarbeid in bepaalde sectoren in landen, bruikbaar kan worden gemaakt voor Nederlandse bedrijven. Door de bevindingen uit dit onderzoek te vergelijken met Nederlandse invoerstatistieken wil ik Nederlandse bedrijven een instrument bieden ter ondersteuning van hun interne beleid gericht op vermijding van betrokkenheid bij kinderarbeid.

Ik verwacht deze relevante informatie in het voorjaar van 2010 beschikbaar te kunnen stellen aan het bedrijfsleven. Uiteraard zal ik uw Kamer hiervan op de hoogte stellen.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk