Kamerstuk 32123-XIII-29

Motie Ortega-Martijn c.s. over onderzoek naar het openstellen van de WSBO voor zpp'ers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


94,0 %
6,0 %

GL

PVV

CDA

VVD

SP

PvdD

PvdA

CU

SGP

D66

Lid-Verdonk


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 29
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verruimde fiscale stimulering van onderzoek en ontwikkeling via de WBSO niet is opengesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers);

van mening, dat ook zzp’ers deze steun in de rug kunnen gebruiken om het innovatievermogen op peil te houden;

verzoekt de regering te onderzoeken of de verruiming van de fiscale stimulering van technologisch onderzoek en ontwikkeling via de WBSO ook opengesteld kan worden voor zelfstandigen zonder personeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Smeets

Ten Hoopen