Kamerstuk 32123-XIII-24

Motie Smeets c.s. over eventueel niet-benutte BSRI-middelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


80,0 %
20,0 %

PvdD

SGP

SP

Lid-Verdonk

CDA

D66

CU

VVD

PVV

PvdA

GL


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 24
MOTIE VAN HET LID SMEETS C.S.

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat voor BSRI ruim 9 mln. minder is begroot dan een jaar geleden;

overwegende, dat er geen aanleiding is voor een verlaging van het BSRI-budget, gezien de vele projecten die er voor 2010 in de pijplijn zitten;

verzoekt de regering om de eventuele niet benutte BSRI-middelen van 2009, indien nodig, bij de Voorjaarsnota beschikbaar te stellen voor deze projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeets

Ten Hoopen

Ortega-Martijn