Kamerstuk 32123-X-68

Motie Knops over toepassing van de DMP-procedure

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 3 december 2009
Indiener(s): Raymond Knops (CDA)
Onderwerpen: begroting defensie financiƫn internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-68.html
ID: 32123-X-68

86,0 %
14,0 %

GL

VVD

PvdA

CU

PVV

CDA

SGP

SP

PvdD

D66

Verdonk


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 68
MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer door de vertraging van het project «Joint logistiek ondersteuningsschip (JSS)», in combinatie met de samenvoeging van de B, C en D-fasen van de DMP-procedure, gedurende lange tijd niet geïnformeerd is over het JSS;

constaterende, dat het projectbudget voor het JSS 98,5 mln., ongeveer 37% van het projectbudget, hoger is uitgevallen dan aanvankelijk geraamd;

overwegende, dat de lange periode van afwezigheid van informatievoorziening, in combinatie met de forse overschrijding van het oorspronkelijke projectbudget en het tijdschema dat Defensie gevraagd heeft voor de parlementaire behandeling van de B/C/D-brief, niet voor herhaling vatbaar zijn in de toekomst;

overwegende, dat de B, C en D-fasen van het DMP-proces in beginsel niet behoren te worden samengevoegd, tenzij daarvoor goede redenen zijn;

verzoekt de regering de DMP-procedure onverkort toe te passen en, als daartoe aanleiding bestaat, buiten de bestaande rapportagemomenten van het DMP om de Kamer te informeren over belangrijke ontwikkelingen bij materieelprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops