Kamerstuk 32123-VIII-89

Motie Atsma c.s. over de problemen van regionale omroepen in kleinere provincies

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 89
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regionale omroepen in kleinere provincies financieel onder druk staan;

constaterende, dat er in deze provincies daardoor geen volwaardige programmering door de regionale omroepen mogelijk is;

constaterende, dat in een aantal gevallen het bestaansrecht van de omroepen zelfs ter discussie staat;

overwegende, dat de regionale omroepen in de meest ruime zin een belangrijke bijdrage leveren aan de «regio’s»;

verzoekt de regering de oorzaak van de problemen van de regionale omroepen in kleinere provincies nader te onderzoeken;

en verzoekt de regering bovendien, samen met de provincies en de koepelorganisatie ROOS naar een oplossing te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Jasper van Dijk

Remkes

Voordewind