Kamerstuk 32123-VIII-71

Motie Jasper van Dijk c.s. over verlaging van de overheadkosten bij de publieke omroep

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


100,0 %
0,0 %

GL

PvdA

CU

CDA

SP

Verdonk

SGP

PVV

PvdD

D66

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 71
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kosten voor overhead bij de publieke omroep toenemen, met name bij aspirant-omroepen;

van mening, dat deze overhead kan worden gereduceerd door middel van meer samenwerking tussen omroepen op niet-inhoudelijke zaken;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om de kosten voor overhead bij de publieke omroep te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Remkes

Peters

Van der Ham