Kamerstuk 32123-VIII-58

Amendement van het lid Jasper van Dijk inzake het toewijzen van 110 miljoen euro voor een reisvoorziening voor het MBO

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 58
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 12 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 11 Studiefinanciering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 110 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt € 110 000 (x € 1000) toe te wijzen aan de reisvoorziening voor het MBO; daartoe wordt in artikel 11 de operationele doelstelling 11.3.1 (Waarborgen van de algemene financiele toegankelijkheid van het onderwijs voor de studerenden) verhoogd. De dekking voor dit amendement wordt gevonden het amendement van het lid Bashir op het Belastingplan 2010 (Kamerstukken II, 32 128, nr. 14)

Jasper van Dijk