Kamerstuk 32123-VIII-41

Motie Besselink c.s. over een oplossing voor het gat tussen aanvang van de studie en de studiefinanciering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


86,6 %
13,4 %

CDA

Verdonk

D66

CU

PVV

PvdA

PvdD

GL

SP

SGP

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID BESSELINK C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de huidige situatie studenten die bij aanvang van hun studie nog 18 jaar moeten worden en zijn geboren op een administratief onhandige datum pas op 1 oktober in aanmerking komen voor studiefinanciering, omdat zij dan nog kinderbijslag ontvangen;

van oordeel, dat het niet wenselijk is dat studenten hierdoor buiten hun schuld bij de aanvang van hun studie bijvoorbeeld door het ontbreken van een ov-studentenkaart hinder ondervinden van de toevallige wijze waarop de administratie nu eenmaal is georganiseerd;

verzoekt de regering om de werkgroep heroverwegingen een oplossing te laten formuleren voor dit gat tussen aanvang van de studie en studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Besselink

Jan Jacob van Dijk

Dibi

Anker

Van der Ham

Van der Vlies

Bosma