Kamerstuk 32123-VIII-39

Motie Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over ongedaan maken van de bezuiniging op het basisonderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


46,3 %
53,7 %

CDA

PvdA

Verdonk

SP

GL

D66

VVD

PvdD

SGP

CU

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 39
MOTIE VAN HET LID DEZENTJÉ HAMMING-BLUEMINK C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het onderwijs ruim 923 mln. per jaar omgaat aan subsidies en fondsen die ondersteunend zijn aan het onderwijsproces;

constaterende, dat dit kabinet tegelijkertijd 90 mln. bezuinigt op de primaire geldstroom in het basisonderwijs;

van mening, dat geld voor onderwijs allereerst ten dienste moet staan van het primaire proces;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe binnen de vele subsidieregelingen geld kan worden vrijgespeeld om de bezuiniging in het basisonderwijs ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dezentjé Hamming-Bluemink

Pechtold

Jasper van Dijk