Kamerstuk 32123-VIII-19

Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over het inzetten van de Cultuurkaart voor actieve kunstbeleving

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


76,7 %
23,3 %

Verdonk

D66

SGP

PVV

VVD

PvdD

GL

SP

CDA

CU

PvdA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN LEERDAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Cultuurkaart die nu op middelbare scholen wordt ingezet, vooral gebruikt wordt voor passieve kunstbeleving, zoals bioscoop en theaterbezoek;

constaterende, dat een deel van de Cultuurkaart ter waarde van € 15 en waarvan voor slechts 80% gebruik wordt gemaakt, helemaal onbenut blijft;

constaterende, dat de actieve culturele participatie (de amateurkunst) nog steeds tanende is;

overwegende, dat de Cultuurkaart een belangrijk instrument is om jonge mensen in contact te brengen met de cultuursector;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de Cultuurkaart meer wordt ingezet voor actieve kunstbeleving, zoals muziek- en danslessen en theaterworkshops, zodat jongeren gestimuleerd worden, zelf kunst te beoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Leerdam