Kamerstuk 32123-VI-24

Motie Van Velzen en Van Raak over niet verlagen van de veiligheidsmiddelen voor gemeenten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


43,3 %
56,7 %

SGP

VVD

GL

SP

PVV

CU

PvdA

CDA

PvdD

Verdonk

D66


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 24
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELZEN EN VAN RAAK

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de 32 gemeenten verenigd in de G32 de noodklok luiden omdat het gemeentelijk veiligheidsbudget daalt met 40% in 2011;

constaterende, dat door geschuif met potjes geld onduidelijk is geworden of het totaal aan beschikbare veiligheidsmiddelen voor gemeenten op peil blijft;

constaterende, dat het kabinet zegt dat dit het geval is, maar de burgemeesters en wethouders in de gemeenten dit tegenspreken;

van mening, dat het van groot belang is dat gemeenten voldoende middelen hebben om de problemen met veiligheid en openbare orde goed aan te kunnen pakken;

verzoekt de regering te garanderen dat de beschikbare veiligheidsmiddelen voor gemeenten in ieder geval niet verlaagd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Van Raak