Kamerstuk 31780-29

Motie Ulenbelt over rekening houden met ervaring, kennis en wensen van jonggehandicapten

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


30,7 %
69,3 %

PvdA

CDA

D66

PVV

CU

SP

SGP

GL

PvdD

Lid-Verdonk

VVD


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 29
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat opleiding en werk zo veel mogelijk op elkaar moeten aansluiten;

verzoekt de regering om jonggehandicapten in eerste instantie een werkaanbod te doen waarbij rekening wordt gehouden met ervaring, kennis en wensen van de jonggehandicapte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt