Kamerstuk 31780-28

Motie Ulenbelt over inschakelen van gespecialiseerde en gecertificeerde re-integratiebedrijven

Dossier: Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 28
MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het UWV op te dragen om alleen gespecialiseerde en gecertificeerde re-integratiebedrijven, met aantoonbare ervaring, in te schakelen bij het doen van een arbeidsaanbod aan jonggehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt