30,0 %
70,0 %

D66

PvdA

GL

CU

VVD

SP

PvdD

SGP

Verdonk

CDA

PVV


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 27
MOTIE VAN HET LID BLOK

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een aantal werkgevers grote aantallen Wajong’ers in dienst heeft;

constaterende, dat de werkgever hierdoor vaak contacten moet onderhouden met grote aantallen verschillende jobcoaches;

verzoekt de regering werkgevers die meerdere Wajong’ers in dienst hebben, de mogelijkheid te bieden, een eigen medewerker als jobcoach aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blok