Kamerstuk 31700-VIII-86

Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


45,3 %
54,7 %

VVD

SGP

CDA

Verdonk

D66

PVV

PvdD

GL

CU

SP

PvdA


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 86
MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat een school een leerling dient toe te laten indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk