Kamerstuk 31700-VIII-62

Amendement van de leden Jasper Van Dijk en Roemer om 16- en 17-jarigen MBO studenten vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer te laten reizen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009


23,3 %
76,7 %

VVD

SP

PvdA

PVV

PvdD

Verdonk

CDA

SGP

D66

GL

CU


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 62
AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ROEMER

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement kunnen 16- en 17-jarige MBO-studenten vanaf volgend schooljaar gratis met het openbaar vervoer reizen. De dekking hiervoor is amendement 31 700 IXB, nr. 12.

Jasper van Dijk

Roemer